در سوگ دموکراسی / حضور و نقش آفرینی زنان در عرصه ی سیاسی ومدنی از ویژگیهای دموکراسی

مطلبی را که می خوانید، از سر مطالب ارسالی مخاطبین به این پایگاه خبری است، و این پایگاه خبری تمام یا قسمتی از مطلب را رد یا تایید نمی کند. لذا ، شما مخاطبین می توانید با ارسال نظرات خود آن را نقد یا تایید کنید . یادداشت ارسالی : به گزارش پیک ملت ،