تذکرات قانونی معاون پیشگیری از جرم دادگستری کهگیلویه وبویراحمد به فعالیت های مجرمانه در فضای مجازی

نتیجه بی توجهی به تذکرات پیشگیرانه از وقوع جرم تحقق اسیب و النهایه دستگیری و محکومیت کیفری است. به گزارش پیک ملت ،معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در حاشیه دستگیری زندانی شدن تعدادی از افراد و باندهای مروج فساد و ابتذال در فضای مجازی استان گفت؛ دفاع از ارزش ها و