کمیسیون ویژه پزشکی سپاه برای جانبازان فاقد مدارک

پیک ملت، رییس کمیسیون شورای عالی پزشکی سپاه: ایثارگرانی که پس از بررسی، پرونده آن‌ها مثبت احراز شود ، مشمول دریافت ۵ درصد جانبازی می‌شوند. به گزارش پیک ملت، رییس کمیسیون شورای عالی پزشکی سپاه گفت: درصد جانبازی براساس بررسی مدارک موجود در پرونده اعلام خواهد شد. حسین کشاورز افزود: از سال ۹۷ تاکنون با