مراتع کهگیلویه و بویراحمد شناسنامه دار شدند

پیک ملت:رییس اداره امور مراتع و بیابان منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: همه امور مربوط به مرتعداران از طریق سامانه یکپارچه دولت به نام سامانه سمطا انجام می‌شود. به گزارش پیک ملت، سلمان محمدی گفت: مرتعداران و دامداران دارای پروانه چرا باید طبق قوانین و مقررات سالانه به تمدید آن اقدام کنند