اطلاعیه قطعی ۹ ساعت آب در شهر مادوان

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب آب در اطلاعیه از قطعی ۹ ساعتها آب در شهرمادوان خبرداد به گزارش، پیک ملت ،مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حادث گردیدن مشکل در ایستگاه پمپاژ آب بلهزار و لزوم رفع آن گفت؛اداره آب وفاضلاب شهر مادوان