مسوول دفتر نماینده مردم کهگیلویه در تهران منصوب شد

مسوول دفتر نماینده کهگیلویه بزرگ در مجلس یازدهم شورای اسلامی منصوب شد. حجت الاسلام سید محمد موحد ” نماینده کهگیلویه بزرگ در مجلس یازدهم شورای اسلامی، در انتصابی ، مسوول دفتر خود در تهران را منصوب کرد. به گزارش پیک ملت ” سید عباس هاشمی ”  فرزند شهید هاشمی از سوی ” موحد ” بعنوان