فرصت ۳ ماهه دادستان به پیمانکار جهت تکمیل تونل کوه پات کهگیلویه

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه عمده تصادفات در نقاط حادثه خیز اتفاق می افتد و شهرستان کهگیلویه نیز از این قضیه مستنثی نیست، از فرصت ۳ ماهه برای تکمیل تونل کوه پات خبرداد. به گزارش پیک ملت ،  مدعی العموم جهت تکمیل تونل کوه پات کهگیلویه از فرصت ۳ ماهه برای