پای نماینده بویراحمد و دنا هم به اختلافات شورای شهر یاسوج باز شد

اختلافات و تکرار  تنش های لفظی بین اعضای شورای شهر یاسوج به جایی رسید، که پای نماینده مردم بویراحمدو دنا هم به این شورا باز شد و این نماینده را از مجلس به شورای شهر یاسوج کشاند . به گزارش پیک ملت ،مهدی روشنفکر نماینده مردم بویراحمد ، دنا و مارگون امروز در جلسه با