مطالبات پزشکان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد پرداخت شود

منتخب شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون گفت: وزارت بهداشت برای پرداخت مطالبات پزشکان و دیگر کارکنان مجموعه بهداشت و درمان کهگیلویه و بویراحمد تدبیری کند. به گزارش پیک ملت ، مهدی روشنفکر در نشست با معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: پزشکان، پرستاران و دیگر کارکنان دانشگاه علوم