انتقاد نماینده بویراحمد از نبود تجهیزات و امکانات برای حفاظت از جنگل‌های زاگرس

نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون از نبود تجهیزات و امکانات برای حفاظت و صیانت از جنگل‌های زاگرس انتقاد کرد. به گزارش پیک ملت ، مهدی روشنفکر  اظهار داشت: با توجه به تغییرات اقلیمی چند سال اخیر و به تبع آن گرم شدن هوا در اواخر فصل بهار و فصل تابستان و کمبود منابع