صدور حکم محکومیت عضو شورا و همدستانش در شهرداری یکی از شهرهای استان

رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد از صدور رأی یک پرونده ی مفاسد اقتصادی در شورای یکی از شهرهای استان خبر داد. به گزارش پیک ملت ، رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به صدور رأی یک پرونده ی مفاسد اقتصادی در استان خبر داد و گفت: در یکی از شهرهای استان، یک

سرمایه گذاران جهت طرح مشکلات اقتصادی ، قضایی و حقوقی به معاونت برنامه ریزی دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد مراجعه کنند

مهمترین محورِ کار ستاد استانی پیگیری و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی حمایت قضایی و حقوقی است.  ، در این ستاد  ابتدا درخواست‌های سرمایه گذارانی که دارای مشکلات قضای،حقوقی و یا اقتصادی هستند بررسی می‌شود و درخواست های آنان در دستور کارِ این ستاد  قرار می‌گیرد. بیشتر درخواست ها مربوط به بدهی های بانکی، پلمب