جانمایی و تثبیت اراضی ملی در سامانه کاداستر اولویت ثبت اسناد و امکلاک کهگیلویه وبویراحمد

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گفت : سند دار شدن اراضی ملی به نام دولت ، اظهار داشت: ثبت املاک و اراضی دولتی و ملی در سامانه کاداستر و اجرای ماده ۹ قانون حد نگار از اولویت های ثبت اسناد و املاک استان کهگیلویه و بویراحمد است. به گزارش پیک ملت ،