آمادگی ۱۵ تیم واکنش سریع اطفاء حریق در مناطق کهگیلویه وبویراحمد / عامل بیشتر آتش سوزی ها انسانی بوده

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت : بمنظور پیشگیری ،آمادگی و مقابله با آتش سوزی های احتمالی درمناطق حفاظت شده ۶۸ نفر نیرو در قالب۱۵ تیم واکنش سریع در حالت آماده باش کامل هستند. به گزارش پیک ملت ،  مدیرکل حفاظت محیط زیست استان درآخرین روز از اردیبهشت ماه ۹۹ گفت: باگرم شدن تدریجی هوا