مدیران بحران و روزهای سخت کرونا / دکتر جاودان سیرت و یک برهه رزومه ساز در بیمارستان شهید جلیل

  پیک ملت، به یقین نقش نیروی انسانی در تحقق اهداف سازمانی و دستگاهی محسوس بوده و در شرایط مختلف شاهد نوع خروجی متفاوت در این محور بوده ایم. به گزارش پیک ملت، سال ۱۴۰۰ را در حال پشت سر می گذاریم ، و در آستانه شروع سال نو که برای همه ماها یاد آور