مهار آتش منطقه حفاظت شده دنا

فراخوان تمامی نیروهای ستادی و اجرایی ، آتش مهار شده ، نیروها در حال مراقب و پایش هستند و نیازمند حمایت های پشتیبانی هستیم . به گزارش پیک ملت به نقل از اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، بافرماندهی میدانی سید اسدالله هاشمی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ، آتش سوزی پارک