70 خانوار بد سرپرست تحت حمایت کمیته امداد کهگیلویه وبویراحمد

پیک ملت: مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: در حال حاضر ۷۰خانوار از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد بدسرپرست (سرپرست دارای اعتیاد) هستند که در این نهاد، خدماتی از جمله کمک معیشت، مشاوره،حمایت و هزینه ترک اعتیاد به آنان داده می شود. قباد مبشری با اشاره به اینکه ۴۸ هزار خانوار