حضور ذینفعان خوشه دستبافته های کهگیلویه و بویراحمد در هفدهمین نمایشگاه فرش دستباف فارس و صنایع وابسته

  پیک ملت ، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد از حضور ذینفعان خوشه دستبافته های این استان در هفدهمین نمایشگاه فرش دستباف فارس و صنایع وابسته خبر داد. به گزارش پیک ملت ، حضور ذینفعان خوشه دستبافته های استان کهگیلویه و بویراحمد در هفدهمین نمایشگاه فرش دستبافت فارس و صنایع وابسته “