اجرای پویش ملی من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من» با هدف گسترش فرهنگ مدرسه سازی در مدارس شهرستان بویراحمد

پیک ملت ، «پویش ملی من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من» با هدف گسترش فرهنگ مدرسه سازی در مدارس شهرستان بویراحمد اجرا می شود. به گزارش پیک ملت ، مدیر آموزش وپرورش شهرستان بویراحمد از اجرای پویش آجر به آجر با هدف گسترش فرهنگ مدرسه سازی در مدارس این شهرستان خبر داد وگفت: در این