دسته گل اهدایی مسئولین به قبور شهدای ۲۰ ساله روستای صالحان / رها شدن قبرهای تخریب شده با وعده بازسازی

پیک ملت ، ایجاد یادمان‌ها بر روی قبور شهدا ضمن اینکه مکانی مقدس و مطهر و در شان شهدا است. بیانِگر بخشی از خاطرات مشترک مردم در هشت سال دفاع مقدس است که موجب می‌شود، مکانی برای تجدید میثاق با شهدا و ایجاد فضایی تعاملی با گسترش زمانی فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت، الگوسازی شهدا