تکذیبیه یک خبر؛  اجرای ساختمان برای ایجاد محدودیت ترافیکی و حفظ جان مردم

  در پی انتشار خبر منتشر شده از یک پایگاه خبری استانی مبتثنی بر تجاوز یک ساختمان در شهر یاسوج به حریم خیابان با توجه به شواهد، مدارک و استعلامات مراجع ذیربط تکذیبیه ای صادر شد. به گزارش پیک ملت ،  در پی انتشار خبر تجاوز یک ساختمان در شهر یاسوج به حریم خیابان که