مرد کوهستان آمد، اما با دل پردرد/ سرمایه گذاری عظیم در تنگه مهریان/ فرش قرمزی که زیر پای سرمایه گذار خودی پهن نشد/ نگینی سبز در دل کوهستان که روی انگشت مسئولین می چرخد

  پیک ملت؛ مرد کوهستان می گوید: می خواهد پروژه ای عظیم و هیجان انگیز را که در خاورمیانه حرف برای گفتن داشته باشد را در دل کوهستان بسازد! او می گوید: به مرد کوهستان اعتماد داشته باشید! به گزارش پیک ملت:یاسوج مرکز استان کهکیلویه و بویر‌احمد است، استانی که از آن به عنوان پایتخت