هدیه روز اول مهر، شغل پدرت چیست؟/ پرسش بی مهری که اول مهر از دانش آموزان پرسیده می شود / سوالی که زهرا به خاطرش از کلاس غیبت کرد

پیک ملت -مینو آریانفر ؛اسمش زهرا است. می گوید: 13 سال دارد و امسال قرار است در کلاس ششم درس بخواند . زهرا گفت: پدرش کارگر است و هر روز صبح لباس کارش را درون کیسه ای جابرنجی می گذارد و سر خیابان می ایستد تا اینکه شاید کارفرمایی او را برای انجام کارهای ساختمانیش