دانشگاه یاسوج پذیرای ۵۰۳ دانشجو در مقطع دکتری و ارشد

پیک ملت: رئیس دانشگاه یاسوج گفت: امسال ۵۰۳ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاه پذیرفته شدند. به گزارش پیک ملت، بهادر کرمی با بیان اینکه امسال ۴۴۷ دانشجو در مقطع ارشد در این دانشگاه پذیرفته شده اند، افزود: از این تعداد ۱۹۹ نفر خانم و ۲۴۸ نفر نیز آقا هستند که در ۲۹