معاون حقوق شهروندی دادگستری کل استان کهگیلویه وبویر احمد خبر داد:     توزیع بسته های حمایتی میان خانواده های زندانیان نیازمند به مناسبت ماه رجب

پیک ملت، معاون حقوق شهروندی دادگستری کل استان کهگیلویه وبویر احمد با بیان این که یکی از اهداف این معاونت علاوه بر رسیدگی به امور زندانیان در چارچوب قوانین و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه می باشد،اظهار کرد: در سال جاری دادگستری استان در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر کمک های