دستورالعمل نحوه احراز جانبازی رزمندگان فاقد مدارک بالینی و صورت سانحه

پیک ملت ، دستورالعمل اجرایی تبصره بند الف ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه (رزمندگان فاقد مدارک بالینی) با سلام و احترام؛ ۱- برابر تبصره بند الف ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که