تغییر رئیس آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد

  پیک ملت :طی حکمی، سرپرست آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد منصوب شد.پیک ملت :طی حکمی از سوی حسنعلی عزت‌ خواه مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد صالح داستار به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد منصوب شد. داستار معاونت اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان را در کارنامه