تقدیر و رئیس بازرسی ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز کشور از مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد

  رئیس اداره بازرسی ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز کشور در بازرسی از تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از زحمات خالصانه و بی شائبه و همکاری خوب تشکر و قدردانی کرد. به گزارش پیک ملت به نقل از  روابط عمومی تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد: احمد شرفا رئیس اداره بازرسی ستاد مرکزی مبارزه با