اسامی نمایش های راه یافته به خیابان تئاتر ایران اعلام شد / درخشش کارگردان کهگیلویه وبویراحمدی

پیک ملت، اسامی نمایش‌های راه‌یافته به رویداد «خیابان‌تئاترایران» در ۳ بخش «آزاد»، «آیینی‌وسنتی» و نمایش‌های «کودک‌ونوجوان» اعلام شد. بخش آیینی سنتی: به گزارش پیک ملت ، «چک دوله» نوشته علیرضا داوری و کارگردانی غزل بویری از امیدیه «چوپی نوروز» نوشته هواس پلوک و کارگردانی مرتضی اسدی مرام از کرمانشاه «خاتون» نوشته محمد یوسفی زاده و