۱۰ نکته که بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی درباره حذف دفترچه‌های درمان باید بدانند

پیک ملت ، چاپ دفترچه‌های تامین اجتماعی از ابتدای اسفند متوقف می‌شود و طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی از این تاریخ به بعد ارائه خدمت در زمان مراجعه به پزشک و مؤسسات تشخیصی‌درمانی با ارائه کارت ملی، شناسنامه یا جلد دفترچه درمانی میسر خواهد بود. به گزارش پیک ملت  به نقل از ایسنا، از اول