افتتاح انجمن شاعران نوجوان کانون کهگیلویه و بویراحمد

پیک ملت ، انجمن شاعران نوجوان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان دومین انجمن ادبی کانون با عنوان انجمن شاعران نوجوان «بلوط » به مناسبت دهه فجر با حضور انسیه موسویان مدیرکل آفرینش های ادبی کانون کشور ،حسین تولایی شاعر و کارشناس انجمن‌های ادبی کانون کشور، همچنین مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان