برگزاری آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور در کهگیلویه و بویراحمد

پیک ملت ، رئیس دانشگاه پیام نور استان ازبرگزاری بیست و یکمین نوبت آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در روز جمعه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۹خبرداد. به گزارش پیک ملت ،  سجادی گفت؛ این آزمون همزمان با سراسر کشور دراستان کهگیلویه و بویراحمد ودر سه حوزه دانشگاه پیام نور مرکز یاسوج- دانشگاه پیام نور مرکز دوگنبدان