آتش سوزی در بیمارستان شهید جلیل یاسوج

پیک ملت، امروز شنبه ۱۵ بهمن بخشی از بیمارستان شهید جلیل یاسوج دچار آتش سوزی شد. این آتش سوزی در بخش های پایینی بیماستان رخ داد و بالاش ماموران آتش نشانی مهار شد. مدیر روابط عمومی بیمارستان شهید جلیل یاسوج  گفت: این آتش سوزی در بخش پایینی پشت بیمارستان زیر راه پله یعنی فضایی از