رفع کمبود گوشت قرمز در بازار با واردات

پیک ملت؛ قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی گفت: از سال آینده واردات گوشت قرمز در بازار به رفع کمبود و کاهش قیمت این محصول کمک می کند. به گزارش پیک ملت؛، پیمان پاک در گفتگو با خبرنگاران استان در زمینه وعده وزارت جهاد برای کاهش قیمت گوشت، افزود: از آنجایی که بیشترین ورود دام زنده