رئس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان؛ میزان بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی مورد رصد و پایش قرار می گیرد

رئس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت؛ شرط دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی، توجه جدی به موضوع مهم بهره وری است. به گزارش پیک ملت؛ سومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی