عرضه اوراق سپرده سرمایه گذاری با سود ۲۳ درصد در شعب بانک کشاورز

پیک ملت؛ اوراق سپرده سرمایه گذاری با سود ۲۳ درصد در شعب بانک کشاورزی استان عرضه می شود. به گزارش پیک ملت؛به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزیاوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) بانک کشاورزی با نرخ سود ۲۳ درصد از امروز (هفتم دی ماه) تا پایان سال جاری در شعب این