کام شب های یاسوج با جشنواره کوچ عشایر شیرین شد

پیک ملت، جشنواره کوچ عشایر با شرکت  ۱۵ استان کشور شنبه شب ۲۹ اردیبهشت ۱۴٠۳ با اجرای برنامه های متنوع در پارک مهر ورزی شهر یاسوج شروع به کارکرد. به گزارش پیک ملت استان کهگیلویه وبویراحمد جز استانهای نوپا است که گذشته از بافت واثار تاریخی از لحاظ بافت شهری قدمت چندانی ندارد شهر یاسوج