جهت گیری دولت مردمی ایران قوی در زمینه «مهار تورم و رشد تولید» ستودنی است

پیک ملت؛  در دولت مردمی ایران قوی با اجرای سیاستهای درست و منطقی تلاشهای بسیاری برای مهار تورم انجام گرفته است که قطعا با تاکیدی که ریاست محترم جمهور به مجموعه دولت دارند این روند کنترلی ادامه خواهد داشت. به گزارش پیک ملت؛ سید ولی موسوی فعال رسانه ای وفرهنگی در یادداشتی آورده است.شعار راهبردی