پرداخت مطالبات گندم کاران کهگیلویه و بویراحمد

پیک ملت؛ ۹۸.۳ درصد از مطالبات کشاورزان کهگیلویه وبویراحمد تاکنون پرداخت شد. به گزارش پیک ملت، مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گفت: ۹۸.۳ درصد از مطالبات گندم کاران معادل یک هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان مطالبات تاکنون پرداخت شد. ابوالحسن صداقت کیش افزود: ۱.۷ درصد مطالبات گندمکاران معادل ۱۹ میلیارد تومان باقی مانده