محکومیت شرکت پخش مواد غذایی به دلیل گرانفروشی

  پبک ملت؛ شرکت پخش مواد غذایی به اتهام گرانفروشی به پرداخت بیش از چهار میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد. به گزارش پیک ملت؛  سید حمزه لقمانی گفت: پرونده گرانفروشی شرکت پخش مواد غذایی به دلیل افزایش قیمت شکر به مقدار هشت هزار کیلوگرم بر خلاف نرخ مصوب و قانونی در شعبه چهارم تعزیرات