گزارشی از عملکرد آموزش  و پرورش بویراحمد در راستای پروژه مهر/فضا‌های موجود جوابگوی نیازهای آموزشی شهرستان بویراحمد نیست

پیک ملت، مدیر آموزش و پرورش بویراحمد از بازگشایی مطلوب و باشکوه مدارس در این شهرستان خبر داد وگفت: با برنامه ریزی اصولی و منظم کارگروه‌های ستاد بازگشایی پروژه مهر سال تحصیلی جدید با شعار همه یکصدا ایران، مدرسه قوی ،ایران قوی آغاز شد. به گزارش پک ملت؛  کورش دلشاد گزارشی از فعالیتهای آموزش وپرورش