علاج و‌اقعه پیش از وقوع حادثه؛ آموزش و پرورش کهگیلویه نمی تواند مجری برگزاری کنکور سراسری  و آزمون های استخدامی باشد

پیک ملت، امیرعلی اژدر  فرهنگی؛  علاج و‌اقعه پیش از وقوع حادثه آموزش و پرورش کهگیلویه نمی تواند مجری برگزاری کنکور سراسری  و آزمون های استخدامی باشد. واگذاری این آزمونها به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و نظارت نهادهای انقلابی (تشکیلات امنیتی و سپاه پاسداران ) تنها راه جلوگیری از تقلب و تخلف و تضییع حقوق