نصب و راه اندازی ۵۲ دستگاه کنتور هوشمند حجمی در کهگیلویه و بویراحمد

پیک ملت؛ معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، از نصب و راه اندازی 52 دستگاه کنتور هوشمند حجمی توسط شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد و تحقق اهداف ترسیمی آن در سال 1402 خبر داد. به گزارش پیک ملت، محسن ظهیرنژاد، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب