کارگران قربانی تورم!!

کارگران قربانی تورم پیک ملت، ضحاک محمودی؛  در بحبوحه‌ شرایط بد اقتصادی و عدم ثبات قیمت کالاها و اجناس و خدمات در پی عدم توانایی دولت، مجلس و دست‌اندرکاران مسئول برای کنترل تورم و مهار قیمت‌های سر به فلک‌کشیده، جامعه کارگری ایران برای سال جدید شاهد اتفاق عجیب و دور از انتظاری بود. که همگان