حضور معاون اجرایی رئیس جمهور در جمع کارگران کارخانه قند یاسوج/بازگشت این کارخانه به چرخه تولید اتفاق بزرگی برای استانی که مشکل اشتغال دارد

  پیک ملت،  معاون اجرایی رئیس جمهور در آستانه روز کار و کارگر در جمع کارگران کارخانه قند یاسوج حضور یافت.                 به گزارش پیک ملت، محسن منصوری از کارخانه قند یاسوج که به همت ستاد اجرایی حضرت امام(ره) در حال نوسازی ماشین‌الات است و قرار است در

تاثیرکارخانه قند یاسوج برشکل گیری یکجانشینی ودرآمدپایدار

پیک ملت،  محمد فرزامی؛  هرقوم وملتی دارای تاریخ ،فرهنگ وساختاراقتصادی واجتماعی خاصی است که پاره ای ازاین شاخصه ها درطول زمان دچارتغییروتحول وحتی دگرگونی می شوند. گاه منشاءاین تحول خارج ازجغرافیای آن قوم وملت وگاه هم بعلت فرایندهایی است که درمنطقه رخ می دهد. منطقه ای که امروزه به نام شهریاسوج می خوانیم ومی شناسیم