مجتمع تجاری یاسوج در حصار فنس ها / تراژدی ۷ ساله یک طرح

پیک ملت؛ پروژه ساخت بزرگ ترین مجتمع تجاری_ فرهنگی در مرکز شهر یاسوج پس از ۷ سال از زمان کلنگ زنی همچنان در حصار فنس‌ها گرفتار است. به گزارش پیک به نقل از مهر قریب به ۷ سال پیش بود که زمینی دو هکتاری در بکر ترین منطقه تجاری از شهر یاسوج با همکاری تأمین