پویش ملی کنترل دیابت و فشارخون در شهرستان بویراحمد

پیک ملت؛ رئیس مرکز بهداشت بویراحمد گفت: جامعه هدف طرح پویش ملی کنترل دیابت و فشارخون در این شهرستان ۱۸۱ هزار نفر است. به گزارش پیک ملت؛ نیازی در مراسم غربالگری جامعه هدف این طرح در کمیته امداد امام خمینی استان افزود: در این طرح ملی خدمات به صورت رایگان به افراد ارائه می‌شود و