کلنگ‌زنی بزرگترین پل قوسی ایران در جاده یاسوج- سی‌سخت

پیک ملت؛ استاندار کهگیلویه و بویرحامد گفت: تا ساعتی دیگر کلنگ بزرگترین پل قوسی ایران با 325 متر طول در جاده یاسوج- سی‌سخت با حضور وزیر بهداشت هب عنوان نماینده دولت به زمین زده می‌شود.                 به گزارش پیک ملت،  به نقل از فارس از یاسوج استاندار کهگیلویه