معرفی پسر شایسته ی موسیقی استان در سال ۱۴۰۲

پیک ملت؛ پسر شایسته ی موسیقی استان در سال ۱۴۰۲ معرفی شد. به گزارش پیک ملت؛ مرتضی باب ، خواننده شاعر و آهنگساز در سال های آتی با حضور پررنگ خود توانسته است ضمن محبوبیت عمومی و شناساندن توانمندی موسیقی استان به سراسر کشور، برای چندمین بار نشان و لوح پسر شایسته ی موسیقی استان