پزشک حاذقی که دل در گرو محیط زیست دارد/تخریب طبیعت بزرگترین تهدید حیات بشر است

  پیک ملت، پزشک حاذقی در نقطه ای از ایران اسلامی این روزها با سودای وصف ناپذیری که به حفظ محیط زیست دارد سالهاست که با عزمی راسخ به بلندای رشته کوه زاگرس ،بخش عمده ای از درآمد کاری حرفه خود را صرف صیانت از محیط زیست می‌کند.