رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ هیچ پروژه جدیدی در استان آغاز نمی شود

پیک ملت؛ در اولین جلسه کارگروه استانی ماده 23 قانون الحاق با موضوع بررسی طرح ها و پروژه های جدید دستگاه های اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، تاکید شد؛ تصویب پروژه های جدید منوط به کامل بودن مدارک و مستندات ارسالی دستگاه های اجرایی است. به گزارش پیک ملت،  به نقل از روابط